Doroga k Zvjozdam Otkrita.<br> (The way to the stars is open.)

Doroga k Zvjozdam Otkrita.<br> (The way to the stars is open.)